Måttbestämmelser för stall, urval

Boxar, spiltor och ligghallar måste hålla vissa minimimimått. Här nedan kan du se vilka måtten ska vara för inredningen i stallet enligt svensk lag. Är du minsta osäker hjälper vi dig gärna med att beräkna, projektera så att ditt stall får de rätta måtten. Vi tummar aldrig på säkerhet och har stor erfarenhet av olika typer av byggnationer.

Vill du veta mer så finns det information på Jorbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se

Boxutrymme per häst

Mankhöjd (m) Boxens area (m2) Bredd (m)
<0,85 3,0 1,50
0,86-1,07 4,0 1,60
1,08-1,30 5,0 1,90
1,31-1,40 6,0 2,10
1,41-1,48 7,0 2,20
1,49-1,60 8,0 2,35
1,61-1,70 9,0 2,50
>1,71 10,0 2,70

Boxutrymme sto och föl

Mankhöjd (m) Boxens area (m2) Bredd (m)
<0,85 3,5 1,6
0,86-1,07 4,5 1,9
1,08-1,30 6,5 2,3
1,31-1,40 7,5 2,5
1,41-1,48 8,5 2,6
1,49-1,60 10,0 2,8
1,60-1,70 11,0 3,0
>1,71 13,0 3,2

Boxutrymme per häst vid grupphållning

Hållningsform Boxstorlek
Vuxna hästar 100% av arean för vuxen häst i enhästbox
Sto med föl 100% av arean för fölningsbox
Unghästar 12-24 mån 75% av arean för vuxen häst i enhästbox 
Unghästar 5-12 mån 50% av arean för vuxen häst i enhästbox

Takhöjd

Takhöjd = mankhöjd x 1,5
Exempel på beräkning av takhöjd:

Mankhöjd Lägsta tillåtna höjden
150 cm x 1,5 225 cm
160 cm x 1,5 240 cm
170 cm x 1,5 255 cm

OBS: lägsta takhöjden är 2,2 m.

Ligghall UTAN utfodring i hallen

Hållningsform Boxstorlek
Vuxna hästar 80% av arean för vuxen häst i enhästbox
Sto med föl 80% av arean för fölningsbox
Unghästar 12-24 mån 60% av arean för vuxen häst i enhästbox
Unghästar 5-12 mån 40% av arean för vuxen häst i enhästbox

Ligghall MED utfodring i hallen

Har du ligghall med ufodringsanordning gäller samma mått som för
ligghallar utan utfodring. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan
när du räknar ut arean.

Utrymme vid utevistelse

Utrymme per häst vid grupphållning gäller även om hästarna vistas ute. Du bör dessutom ge din häst möjlighet att röra sig fritt i rasthage eller motsvarande varje dag. Från och med 1 augusti 2010 ska du se till att din häst dagligen har möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.

Boxväggar och spiltskiljeväggar

Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Hästarna ska inte heller
kunna fastna.

Boxdörr och stalldörr bör vara minst: (BXH) 1,2 x 2,2 m

De rekommenderade ingångsmåttet. Alla våra fronter och mellanväggar levereras alltid med godkända mått enligt jordbruksverkets stadgar.

Stallgången bör vara minst:

2,5 m mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg.
3,0 m bakom hästar som hålls i spilta.
3,5 m mellan två spiltrader i ridskolestall.
3,5 m mellan två boxrader när uppbindning sker i stallgången.

All search results